VERKIEZINGEN BESTUUR KVK 2015

VERKIEZINGEN BESTUUR KVK 2015

De Statia & Saba Kamer van Koophandel en Nijverheid verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuur. Middels deze Press Release worden de resultaten van deze verkiezing bekend gemaakt. De uitslag van de stemming voor de periodieke verkiezing van een lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid St. Eustatius & Saba, zoals vastgesteld door de Verkiezingscommissie op dinsdag 8 december, 2015:

Aangezien op de door de vastgestelde kandidatenlijst het aantal geplaatste kandidaten voor Saba één (1) is; het aantal te vervullen plaatsen voor de periodieke verkiezing voor Saba één(1) bedraagt verklaart de Verkiezingscommissie conform het bepaalde in art. 31 lid 2 Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES K.A. Johnson voor Saba gekozen.

De verkiezingscommissie verklaart dat op grond van het aantal verkregen stemmen de kandidaten E.M. Schmidt-Hinds en C.A. Tearr tot leden van de Kamer zijn gekozen in de vacatures voor twee leden van de Kamer voor St. Eustatius.

Het process-verbaal van 8 december 2015 ligt op het secretariaat van de Kamer voor een ieder ter inzage.

St. Eustatius 9 december 2015
De Kamer van Koophandel en Nijverheid St. Eustatius & Saba

Previous INVESTMENT GUIDE ST. EUSTATIUS 2016

Leave Your Comment

Connect With Us

Statia Office

Ada de Veer Southern Rd.2 St. Eustatius, Dutch Caribbean.

Get in touch with us!

Chamber of commerce © 2023. All Rights Reserved